logo_24

Equipos

12 equipos

Pabellón

Bentaberri

15 - 17:30 // Pista 3
Eskolapios
Infantil Txiki (2010)
8Finalizado54Eskolapios
Infantil Txiki (2010)