logo_24

Equipos

12 equipos

Pabellón

Bentaberri

14 - 18:45 // Pista 2
Eskolapios
Infantil Txiki (2010)
13Finalizado125Eskolapios
Infantil Txiki (2010)